Surowiec, który powstaje jako produkt uboczny przemysłu spirytusowego może być z powodzeniem wykorzystywany w żywieniu zwierząt hodowlanych jako składnik mieszanek treściwych. Jest on ceniony ze względu na wysoką zawartość energii i może być alternatywą dla makuchu rzepakowego, młóta suszonego lub śruty sojowej. O czym mowa? Oczywiście o DDGS, czyli suszonym wywarze gorzelnianym z substancjami rozpuszczalnymi. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jakie korzyści dla Twojej hodowli wynikają ze stosowania tego surowca!

Wartości odżywcze DDGS

Suszony wywar gorzelniany wyróżnia się wysoką zawartością wapnia, fosforu i siarki. Warto zwrócić uwagę na białko, które jest nierozkładalne w żwaczu i stanowi około 55% białka ogólnego. Surowiec ten może powstać z przetwórstwa:

  • kukurydzy
  • pszenicy
  • jęczmienia
  • pszenżyta

Oprócz wartościowego białka, suszony wywar gorzelniany charakteryzuje się występowaniem:

  • metioniny
  • lizyny

Sucha masa zarówno w surowcu kukurydzianym i pszenicznym wynosi około 92%.

Korzyści ze stosowania suszonego wywaru gorzelnianego w żywieniu bydła

Białko nierozkładalne w żwaczu może być elementem profilaktyki chorób żwacza. Odpowiednie środowisko bakteryjne wpływa też korzystnie na wydajność krów mlecznych oraz samopoczucie zwierząt. Surowiec ten może być podawany w grupie zwierząt szczególnie narażonej na choroby układu pokarmowego. Należy również wspomnieć, że odpowiednie środowisko żwacza przyczynia się do większej wydajności mlecznej krów oraz powoduje obniżenie mocznika w mleku, co podnosi znacząco wartość produktów.

O czym należy pamiętać stosując suszony wywar gorzelniany?

Dzięki restrykcyjnym kontrolom i standaryzacji procesów technologicznych skażenie mytotoksynami jest na minimalnym poziomie. Rozporządzenia dotyczące mytotoksyn można sprawdzać na bieżąco na stronie Komisji Europejskiej. Zalecenia Unii Europejskiej są ostrzejsze niż amerykańskie. Poszczególne rodzaje tego surowca mogą się między sobą nieco różnić barwą, co wynika nie tylko z użycia do produkcji konkretnego rodzaju zboża, ale też z odmiennych warunków uprawy takich jak pogoda i środki ochrony roślin.

Na co trzeba uważać stosując wywar gorzelniany?

Podczas skarmiania trzeba ściśle przestrzegać dawek i zwracać szczególną uwagę na to, aby zwierzęta dostawały odpowiednią ilość pokarmu. Nadmiar tego surowca może powodować bowiem przeciwne efekty, jeśli chodzi o wydajność mleczną i jakość produktów hodowli. Gotowy surowiec ma postać:

  • sypką
  • płatków
  • pelletu

Korzystanie z tabel wartości pokarmowych w przypadku suszonego wywaru mija się z celem, ponieważ występuje tutaj duża zmiany składu chemicznego. Wobec tego też zaleca się aby za każdym razem sprawdzać skład chemiczny kupowanych surowców. Jeśli chodzi o zmiany zawartości białka są one nieduże oscylują na poziomie jednego procenta. Surowiec ten może mieć barwę jasnobeżową (pszenica) lub intensywnie żółty (kukurydza).

Podsumowanie:

Suszony wywar gorzelniany jest surowcem rodzimym, wyróżniającym się pozytywnym wpływem na środowisko żwacza krów. Zwiększa tym samym jakość produktów hodowli. Z powodzeniem zastąpi soję. Skażenie mytotoksynami jest mało prawdopodobne ze względu na restrykcyjne dopuszczalne normy i kontrole.